İçerisinde restoran bilgilerinin yer aldığı ve bu restoranların satış yapabildiği bir web sitemizin olduğunu var sayalım. Bu web sitemiz için Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından reklam vereceğimizi düşünelim. Bu reklam verme aşamasında yapacağımız önceliklerimiz neler olurdu? Her ne kadar birebir stratejilerini uygulamasak da rakiplerin analiz edilmesi gerektiği için reklam stratejilerini de incelememiz gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız?

Facebook Reklam Kütüphanesi sayesinde rakiplerimizin sosyal medya platformlarında yayınlamış oldukları reklamları rahatlıkla inceleyebiliriz. Haydi hep birlikte bir örnekle inceleyelim!

  • Öncelikle Facebook Reklam Kütüphanesi’ni açalım ve reklamlarını görmek istediğimiz rakibimizin ismini ilgili alana yazalım.
facebook reklam kütüphanesi
facebook reklam kütüphanesi
  • Ben rakip olarak Yemeksepeti’ni belirledim. Hep birlikte incelemelerimizi yapalım.
  • Rakibimiz hakkında genel bilgileri bu alanda öğrenebiliyoruz. …

Songül ÜNSAL

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store